obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

ROZVRH HODÍN
 
1aa4ac56d3c0ec78bd373594fe575adb.jpg
 
1. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
       5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL   
SJL 
TSV 
MAT  
HUV 
      
      
Utorok     
      
    
SJL   
    
SJL 
    
MAT  
    
TSV 
    
      
      
Streda     
      
    
SJL   
    
PVO   
    
MAT 
    
 ETV 
   
      
      
NBV 
Štvrtok     
      
    
SJL   
    
SJL   
    
VYV  
   
VYV   
   
      
      
Piatok     
      
    
SJL 
    
AHR  
    
MAT 
   
SJL 
   
TSV 
      
      
  
1. B     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
       5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL   
SJL   
MAT  
VYV 
VYV 
      
      
Utorok     
      
    
SJL   
    
MAT  
    
PVO 
    
TSV 
    
   
      
      
Streda     
      
    
SJL   
    
SJL   
    
HUV 
    
 ETV 
   
      
      
NBV 
Štvrtok     
      
    
SJL   
    
TSV  
    
AHR 
   
SJL  
   
MAT 
      
      
Piatok     
      
    
SJL 
    
SJL   
    
MAT 
   
TSV  
   
      
      
 
 
2. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
       5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL   
MAT  
PVO 
VYV 
VYV 
      
      
Utorok     
      
    
TSV 
    
SJL 
    
MAT  
    
SJL  
    
TEF 
      
      
Streda     
      
    
SJL   
    
MAT   
    
HUV 
    
AHR  
  ETV 
      
      
  NBV 
Štvrtok     
      
    
SJL   
    
SJL   
    
PVO 
   
TSV 
   
      
      
Piatok     
      
    
SJL 
    
MAT 
    
SJL 
   
TSV  
   
      
      
  
3. A     
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
       5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL   
ANJ  
MAT  
PVC 
VYV 
      
      
Utorok     
      
    
SJL   
    
MAT  
    
VLA 
    
ETV 
    
INF 
      
      
NBV 
Streda     
      
    
SJL   
    
MAT   
    
ANJ 
    
PDA 
  
 TSV 
      
      
Štvrtok     
      
    
SJL   
    
SJL   
    
ANJ 
   
HUV 
   
TEF 
      
      
Piatok     
      
    
SJL 
    
MAT 
    
SJL 
   
RGV 
  
 TSV 
      
      
 
 
3. B 
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
       5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
SJL   
MAT   
ANJ  
TEF  
TSV 
      
      
Utorok     
      
    
SJL   
    
MAT  
    
SJL 
ETV 
PDA 
      
      
NBV 
Streda     
      
    
SJL   
    
ANJ  
    
MAT 
    
TSV  
  
 RGV 
      
      
Štvrtok     
      
    
SJL   
    
ANJ 
    
VLA  
   
HUV   
  
 INF 
      
      
Piatok     
      
    
SJL  
    
MAT  
    
SJL  
   
VYV 
  
 PVC 
      
      
  
4. A 
      
      1     
      
      2     
      
      
      3     
      
    4     
      
       5     
      
     6     
      
    7     
Pondelok     
      
ANJ   
SJL 
MAT 
PVC 
VYV 
      
      
Utorok     
      
    
SJL   
    
MAT  
    
TSV 
  
PDA 
  
ANJ 
      
      
NBV 
Streda     
      
    
SJL   
    
VLA  
    
MAT 
    
SJL 
  
ETV 
      
      
 
Štvrtok     
      
    
SJL   
    
SJL 
    
TEF 
   
TSV   
  
 ANJ 
  
INF 
      
Piatok     
      
    
VLA 
    
SJL 
    
MAT 
   
HUV 
  
 PDA 
      
      
  
 
 Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF
 

 

 

 
 
 
    
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web