obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  - Fotogaléria
    _Archív 2018/2019
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Športové aktuality
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
 OKTÓBER - MESIAC ŠPORTU
Už tradične organizujeme v mesiaci október športové aktivity, ktorými chceme pritiahnuť žiakov
 k športu - k pohybu.

Žiaci 3. - 4. ročníka absolvovali Atletický trojboj, ktorý sa skladal
z disciplín - beh na 50 metrov, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou do diaľky.

 
 

 Zúčastnilo sa 19 žiakov, najúspešnejší boli:
Adam Virostek, Roland Danko, Michal Vincze
Júlia Kotianová, Nicol Bystráková, Magdaléna Hlavinková

Žiaci 1. - 2. ročníka súťažili v rýchlosti a obratnosti na prekážkovej dráhe.

 
Zúčastnilo sa 19 žiakov, najúspešnejší boli:
Andrej Krško, Radoslav Mečár, Peter Mokrý
Ľudmila Bátorová, Tamara Halenárová, Emma Nagyová
 
dsc08624.jpgdsc08626.jpg
 
Š P O R T  
   
   
            Že naša škola žije športom, vieme všetci veľmi dobre. Čo nové sa udialo na športovom poli?  
                                                                    Prečítajte si.  
   
Vybíjaná dievčatá – 5. a 6. ročník:   1. miesto – 6.A  
                                                          2. miesto – 5.A  
                                                          3. miesto – 6.B  
   
Florbal chlapci – 5. a 6. ročník:       1. miesto – 6.B  
                                                         2. miesto – 5.A  
                                                         3. miesto – 6.A  
Výsledky zápasov:      6.A : 6.B – 0 : 3  
                                    6.A : 5.A -  0 : 2  
                                    5.A : 6.B -  1 : 2  
Víťazom gratulujeme!  
   
Okrem toho sa naši žiaci zapojili aj do školských športových súťaží :  
-          malý futbal – staršie žiačky a žiaci  
-          florbal –mladší a starší žiaci  
-          stolný tenis – žiaci a žiačky  
   
Pekný úspech zaznamenali staršie žiačky v malom futbale- postúpili do mestského finále / v jarnej časti /. Školu reprezentovali:  
B. Šnircová, K. Soukupová, N. Borková – 9.B  
L. Matušková, D. Ivaničová, J.Geschvandtnerová – 9.A  
H. Holíčková, T.Šebová, K. Kalinová - 8.A  
I. Lukáčová – 8.B  
   
V malom futbale postúpili do mestského finále aj starší žiaci. Pričinili sa o to:  
T. Pavlák, S. Ľahký, D. Šmída, M. Gajdoš – 8.B  
Vondra, Kováč, Bolibruch – 9.A  
Sobota, Šnirc – 7.A,B  
   
V stolnom tenise do mestského finále postúpilo družstvo dievčat v zložení:  
Šebová, Holíčková, Ložeková, Čechová.  
   
Vo florbale sa nám veľmi nedarilo a odohrali sme len základné kolo.  
Starší žiaci bojovali v zložení: Bukovský, Janík, Bolibruch, Vondra, Kováč, Mihálka, Ľahký, Gajdoš, Křepela.  
Mladší žiaci: Sikora, A. Mokrý, Žovin, M.Mokrý, Halgaš, Humaj, chlapci – bratia Krajčovci.  
   
V stolnom tenise chlapci odohrali len základné kolo,na silného súpera naše družstvo nestačilo. Hrali : M.Bukovský, M. Janík, B. Vondra, M.Novotný.  
   
Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu, lebo aktívnou účasťou získavajú športovci body pre školu.  
Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a na súťažiach aj sprevádzali : Mgr. Hosťovecký, Mgr. Prelovská, Mgr. Štifnerová.  
   
   
Milí naši športovci aj vyučujúci telesnej výchovy a vedúci športových krúžkov!  
Ďakujeme vám za reprezentáciu a želáme veľa ďalších športových úspechov!  
   
f15.gif
 
 V mesiaci december sa konal "Vianočný turnaj v basketbale"
 mladších a starších žiakov a žiačok.

Zapojili sa triedy 5.-9. ročníka v 2 kategóriach.
Žiaci odohrali 24 zápasov a získali súčasne aj titul majstra školy.

Výsledky 
 
 Mladší                                                    žiaci                  a                              žiačky

1. miesto                                                7.B                                                      7.B
2. miesto                                                6.B                                                      7.A
3. miesto                                                7.A                                                      6.B


Starší                                                     žiaci                      a                           žiačky

1. miesto                                               9.B                                                        9.B
2. miesto                                               9.A                                                        8.A
3. miesto                                               8.B                                                        8.B
 
Súťaž bola veľmi vyrovnaná najmä v skupine st. žiakov, kde o výsledku rozhodovali len získané body.
Nálada v triednych kolektívoch bola výborná a už teraz sa všetci tešia na ďalší turnaj.
Turnaj pripravili vyučujúce Mgr. Štifnerová a Mgr. Prelovská.
4.gif
 
Vyhodnotenie basketbalu 
s7300382.jpgs7300384.jpgs7300386.jpg
 
S K O N Č I L I     V     1. K O L E 
Žiačky 4. ročníka sa zúčastnili 1. kola vo vybíjanej dievčat. Po prehre zo ZŠ Šafárika a víťazstvom nad ZŠ Dobšinského sme do 2. kola nepostúpili. 
Reprezentovali nás : 4. A – Romana Hepnerová, Júlia Kotianová, Viktória Koričanská, Dominika Kulichová, Kristína Burešová, Hana Vidová, 4. B – Paulína Petrášová, Nikola Bystráková, Lucia Trnová, Lenka Tadialová, Dominika Humajová, Veronika Humajová. 
 
I D E M E        D O      F I N Á L E ! 
Žiakom 4. ročníka sa darí v turnaji vo vybíjanej. Po úspešnom 1. kole a prievidzkom finále postupujú do okresného finále. V 1. kole sme porazili ZŠ Mariánsku a ZŠ Energetikov. V ďalšom kole sme porazili ZŠ  Piaristickú a ZŠ Dobšinského. 
Reprezentujú nás : 4. A – Alex Kalina, Sebastián Hudec, Adam Virostek, Roland Danko, Timotej Halenár, Tomáš Matuška, Adam Sudra, 4. B – Marek Šmida, Martin Pros, Pavol Kyta, Michal Vincze,  3. A – Adam Moravec. 
Prajeme veľa úspechov v okresnom finále, ktoré sa uskutoční 13. 2. 2012. 
 
D R U H Í    V O   F I N Á L E ! 
13. februára 2012 sme odohrali okresné finále vo vybíjanej chlapcov 3. a 4. ročníka. Po výhre nad ZŠ Handlová, prehre so ZŠ Nitrianske Rudno a víťazstve nad ZŠ Nováky sme obsadili konečné 2. miesto. 
Pod tento úspech sa pod vedením Mgr. Mojžišovej podpísali : 4. A – Alex Kalina, Sebastián Hudec, Adam Virostek, Roland Danko, Timotej Halenár, Tomáš Matuška, Adam Sudra, 4. B – Marek Šmida, Pavol Kyta, Martin Pros, Michal Vincze, Ivan Krško, 3. A – Adam Moravec. 
Gratulujeme ! 
m8.gif
 
Gymnastický štvorboj   
 
V dňoch 19. a 20. marca sme sa zúčastnili súťaže v gymnastickom štvorboji.  
V prvý deň súťažili chlapci, my sme mali zastúpené kategórie A, C. Chlapci 1. až 3. ročníka  /kat. A/  
obsadili 4. miesto. Cvičili v zložení - L. Košarišťan, M. Kyta, D. Petriska, S. Cabuk M. Lantoši.  
 Najúspešnejší boli chlapci 7. až 9. ročníka /kat. C/ ktorí obsadili 1. miesto  a postupujú do regionálneho kola. Reprezentovali nás - R. Bartoš, M. Gajdoš, D. Šmida, T. Botka, M. Novák.  
Naše dievčatá obsadili v silnej konkurencii 7. a 6. miesto.  
Kat. A - M. Hirtlová, S. Bahnová, Z. Zábojníková, L. Jánošíková, M. Hlavatá,   
Kat. B - M: Trenčianská, T. Ďurinová, P. Mníchová, V. Ďurinová, V. Laurincová.  
Žiaci sa pripravovali pod vedením Mgr. Prelovskej, Mgr. Mojžišovej, Mgr. Mokrášovej. 
Gratulujeme a chlapcom držíme palce v regionálnom kole! 

 
Žiaci postúpili na krajské kolo. 
Gratulujeme! 
 
19.4.2012 sa uskutočnilo MO v malom futbale dievčat. Našim dievčatám sa podarilo prebojovať do okresného finále, kde obsadili 4. miesto.  
 
Školu reprezentovali: L. Matúšková, D. Ivaničová, K. Soukúpová, N. Borková, S. a L. Svitkové, H. Holičková, T. Šebová, I. Lukáčová, Z. Molnárová.   
Za prípravu zodpovedala Mgr. Štifnerová.   
 
 
Pekný úspech dosiahli chlapci v gymnastickom štvorboji. Podarilo sa im prebojovať na majstrovstvá kraja, kde získali  1. miesto.   
 Školu reprezentovali: R. Bartoš, M. Novák, M. Gajdoš, D. Šmida, T. Botka. 
Všetkým gratulujeme a želáme veľa úspechov na majstrovstvách Slovenska. 
Na súťaž pripravovala žiakov Mgr. Prelovská. 
 
 
Okrem toho sme sa zúčastnili súťaže vo volejbale chlapcov a dievčat a vybíjanej mladších žiakov a žiačok. 
V týchto súťažiach sa nám nepodarilo prebojovať do okresného kola, ale všetkým žiakom a žiačkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 
 
SKVELÝ ÚSPECH NAŠICH GYMNASTOV 
  
Výborný výsledok dosiahli naši gymnasti na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji. V konkurencii 8 družstiev – víťazov krajských kôl, sme obsadili 2. miesto. 
Žiaci absolvovali 4 disciplíny – preskok, prostné cvičenia, cvičenie na hrazde a šplh na čas. Všetky cvičenia sme úspešne zvládli. 
Pod vedením Mgr. Prelovskej nás reprezentovali Miroslav Novák, Denis Šmida, Michal Gajdoš, Tomáš Botka, Radovan Bartoš. 
V súťaži jednotlivcov  Miroslav Novák obsadil 2. miesto. 
Gratulujeme ! 
p1000851.jpgp1000859.jpg
s7300382.jpgs7300384.jpg
 
Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike ZŠ 
  
Žiaci našej školy sa  15. mája 2012 zúčastnili MO v ĽA. 
Dievčatá obsadili vynikajúce 3. miesto a chlapci pekné 6. miesto z 22  
ZŠ nášho okresu. 
V súťaži jednotlivcov obsadila L. Matušková v behu na 800 m 1. miesto a postupuje na krajské kolo, štafeta chlapcov v behu na 4x 60 m  
obsadila pekné 3. miesto. 
  
Družstvo dievčat : L. Matušková, T. Šebová , B. Šnircová, N. Borková, 
 H. Švecová, 
S. Oravcová, L. Kováčiková, S. Ložeková, D. Ivaničová, P. Petrášová 
  
Družstvo chlapcov : M. Novák, D. Šmída, T. Kováč, S. Ľahký, V. Petráš,  
M. Novodomský, 
J. Homola, L. Krupa, E. Vincze, A. Halgaš, D. Bagin 
  
Všetkým žiakov ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 
Žiakov pripravovali vyučujúce Mgr. J. Štifnerová a Mgr. M. Prelovská 
  
 
Beh olympijského dňa
 
zúčastnilo sa 140 žiakov, ktorí odbehli 400m. 
 Tak sme podporili našich olympionikov. 

s7300386.jpg
 
Grantový program : Pozitívna energia pre šport 2012    
   
Názov projektu : „ Jeden za všetkých, všetci za pohyb „  
Štatutárny zástupca :RNDr. Ľubomíra Holíková  
Koordinátor : Mgr. Jana Štifnerová  
Personálne pokrytie projektu ( realizačný tím ):  
   Mgr. Mária Prelovská  
               Mgr. Jana Štifnerová  
               Mgr. Judita Mojžišová  
               Mgr. Milan Hosťovecký  
   
Východisková situácia, stav pred začiatkom projektu, definovanie problému, zdôvodnenie potreby projektu:  
Šport je významnou zložkou každej spoločnosti. Má nielen spoločenský, ekonomický, ale   
predovšetkým zdravotný význam a je hlavnou zložkou v prevencii proti narastajúcim ochoreniam. Mnoho detí začína trpieť chorobami, ktoré v minulosti patrili do kategórie dospelých, ako sú obezita, cukrovka a srdcovo-cievne ochorenia. Chceme, aby športujúce deti pokračovali vo svojej činnosti, aby zvyšovali svoju športovú výkonnosť a aby sa k nim pridali aj deti, doposiaľ športom neoslovené. Chceme ich naučiť vykonávať jednotlivé športové činnosti so záujmom a chuťou, prekonávať pohodlnosť, ktorú prináša so sebou moderná doba, ale aj rozvíjať súťaživosť a zdravú rivalitu v kolektíve rovesníkov.  
   
Cieľ projektu:   
Zapojiť čo najviac detí do športových aktivít, vzbudiť u nich záujem o šport a poukázať na dôležitý význam športovania v živote každého jedinca. Pripomenúť žiakom, aká je dôležitá príprava športovcov na nastávajúcu letnú olympiádu v Londýne.  
   
Cieľ projektu č.1: Rozvíjať herné činnosti jednotlivca, poukázať na futbalové úspechy žiakov       
                              na našej škole a pokračovať v tejto tradícii.  
   
Cieľ projektu č.2: Zdokonaľovať vedenie loptičky vo florbale, získať záujem žiakov o tento  
                              šport. Zapojiť do súťaže aj jednotlivcov, ktorí nie sú športovo zdatní.  
   
Cieľ projektu č.3: Podporiť súťaživosť žiakov, rozvíjať ich športové zručnosti v basketbale.  
   
Cieľ projektu č.4: Hravou formou rozvíjať herné činnosti jednotlivca, uplatniť ich v hre.   
                            Výchova žiakov ku kolektívnemu cíteniu a rešpektovaniu pravidiel fair-play.  
   
Cieľ projektu č.5: Vytvoriť priaznivé prostredie k realizácii osvojených  herných   
                              herných činností, porovnať kvalitatívnu úroveň jednotlivých družstiev.  
                              Motivovať žiakov k pohybovým aktivitám vo voľnom čase.     
   
Cieľ projektu č.6: Zlepšiť fyzickú zdatnosť žiakov, zdokonaliť techniku preskokov cez   
                             švihadlo.  
   
Cieľ projektu č.7: Vzbudiť záujem žiakov 1. stupňa o atletiku, preveriť ich fyzické schopnosti  
                              v jednotlivých atletických disciplínach. Osvojiť si základné atletické   
                              zručnosti.                                               
   
   
   
   
Očakávané kvantitatívne výsledky projektu:  
približne 150 žiakov sa zapojí do športových aktivít  
približne 3 hodiny budú žiaci venovať športovým činnostiam mimo vyučovania  
približne 25 hodín odpracujú členovia realizačného tímu v čase mimo vyučovania  
   
Očakávané kvalitatívne výsledky projektu (prínos pre žiakov):  
Zlepšenie fyzickej zdatnosti žiakov, rozšírenie skupiny športujúcich detí o nových členov. Zvýšenie záujmu žiakov o šport, prejavenie ochoty zdolávať prekážky a vhodne využívať  
voľný čas.  
   
Ako:    pozorovanie  
            usmerňovanie pri aktivitách  
            bodovanie výkonov  
            meranie výkonov
 
  Aktivity:  
 
 
 
1. ABC futbalistu       
 Termín: 27.04. 2012                 
 Náplň: Žonglovanie s futbalovou  loptou  
 
   
   
 
Výsledky športových aktivít 
  
  1. ABC futbalistu : súťaž pozostávala z týchto disciplín – streľba na bránu ( penalty ), hlavičky, žonglovanie. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov .
Penalty –        1. miesto získal Tomáš Kováč z 9.A výkonom 4 úspešné pokusy z 5 
                          2. miesto            Adam Šnirc   zo7.B                 3  
                          3. miesto            Michal Bolibruch 9.A              3 
  
Hlavičky – najúspešnejší  bol opäť Tomáš Kováč                 39 
  
Žonglovanie – 1. miesto        Branislav Vondra 9.A                49 
                           2. miesto        Denis Šmida 8.B                        45 
                           3. miesto        Adam Šnirc 7.B                          38 
  
Žiaci 1. – 4. ročníka súťažili v streľbe na bránu : 
                        1. miesto        Martin Toma                          
                        2. miesto        Radoslav Škandík 
                        3. miesto        Dávid Vondra 
  
Všetkým úspešným futbalistom gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie výkony. 
Súťaž pripravil a riadil Mgr. M. Hosťovecký. 
  
 
2. Floorbal - slalom s vedením loptičky okolo kužeľov.  
Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov 
      5. a 6. roč. 
         1. miesto získal    Alex Mokrý  6. A   časom  4,1 s 
                  2. miesto  získal              Milan Mokrý  6.B              4,2 s 
                  3. miesto  získal           Sabastián Borko 6.B          4,6 s 
                                    Branislav Žovin  6.B         4,6 s   
  
  
 
3. Basketbal                             
Termín: 07.-14.05.2012           
Náplň: Hod na kôš basketbalovou loptou 
 
 
4. Florbalový turnaj                  
Termín: 09.05 2012                  
Náplň: Súťaž družstiev 3. a 4. roč. 
 16.05.2012 
 
9.5. 2012 Florbalový turnaj dievčat - 4. ročník  
1. miesto: Družstvo:  
Romana Hepnerová, Magdaléna Hlavinková, Dominika Kulichová  
Najlepší strelec: Júlia Kotianová  
 
 
Florbalový turnaj – chlapci 
      3. – 4. ročník              
1. miesto : Roland Danko, Adam Moravec, Tomáš Matuška 
2. miesto : Sebastián Hudec, Adam Virostek, Adam Sudra 
3. miesto : Alex Kalina, Martin Košovský, Ladislav Molnár 
Najlepší strelec : Adam Moravec  
   

 
5. Turnaj vo vybíjanej   
Termín: 21.-24.05.2012           
Náplň: Hra družstiev mladších    žiakov a žiačok  
 
 
Súťaže sa zúčastnili 3 družstvá mladších žiakov a žiačok v počte 30. Hrací čas 2x 10 min. 
Výsledky:  1.   družstvo 6.A triedy 
2.     družstvo 5.A triedy 
3.     družstvo 6.B triedy 
      
 
 
6. Rope skiping                        
Termín: 28.05.2012                 
 Náplň: Majstrovstvá školy   30.05.2012 v preskokoch cez švihadlo 
                                                             
 
 
Majstrovstvá školy v preskokoch cez švihadlo dievčat 7. – 9. roč. 
  
Súťažilo 70 dievčat. 
 Výsledky: 1. Tereza Šebová               345 preskokov 
                   2. Hana Holičková           270 preskokov 
                   3. Sabína Ložeková          262 preskokov 
Súťaže pre 2. stupeň organizovali Mgr. Štifnerová, Prelovská 
  
  
  
 
 
7. Atletický trojboj                   
Termín: 06.06.2012                  
Náplň: Súťaž žiakov 3. a 4. roč. v behu, hode kriketovou loptičkou a skoku do diaľky  
         
 
Atletický  trojboj  žiakov  3. a 4. ročníka 
Súťaž sa skladala z 3 disciplín – behu na 50 m, hodu kriketovou loptičkou do diaľky a skoku do diaľky z miesta. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. 
Výsledky – dievčatá 
1. Júlia Kotianová 
2. Romana Hepnerová 
3. Dominika Kulichová 
Výsledky – chlapci 
1. Adam Sudra 
2. Tomáš Matuška 
3. Adam Virostek 
Súťaže pre 1. stupeň organizovala Mgr. Judita Mojžišová 
 
 
8. Ukončenie projektu  
Termín: 20.06.2012                  
Náplň: Vyhodnotenie súťaží v  uvedených športových    disciplínach  
 
 
Podrobné informácie o aktivitách projektu  
Vysvetlenie obsahu:   Projekt je zameraný na podporu športovania žiakov vo voľnom čase.  
                                    Jednotlivé športové disciplíny a súťaže budú žiaci realizovať v čase   
                                   mimo školského vyučovania ( základné kola sa uskutočnia na hodinách  
                                   telesnej výchovy ). 6iaci budú rozdelení podľa vekových kategórií.  
                                   ABC futbalistu – futbalové zručnosti v žonglovaní predvedú členovia  
                                   futbalového krúžku a ostatní prihlásení jednotlivci 5.- 9. ročníka  
                                   Florbal – žiaci 5.- 6. ročníka budú viesť loptičku medzi prekážkami  
                                   okolo kužeľov na čas. Vyhráva najrýchlejší žiak.  
                                   Basketbal – žiaci a žiačky 7.- 9. ročníka budú mať 5 pokusov v streľbe                                na kôš, zvíťazí žiak, ktorý bude mať najviac úspešných pokusov.  
                                   Základné kolá sa uskutočnia ha hodinách TSV, potom 3 najúspešnejší  
                                   jednotlivci budú súťažiť v popoludňajšom čase o víťaza.  
   
   
                                   Florbalový turnaj – žiaci a žiačky 3. a 4. ročníka hrajú 2x 10minút   
                                   Turnaj vo vybíjanej - žiaci a žiačky 5. a 6. ročníka hrajú 2x 10 minút  
                                   Rope skiping – súťaž v preskokoch cez švihadlo je určená pre žiačky   
                                   7.- 9. ročníka. Rozhoduje súčet preskokov znožmo, jednonož pravou   
                                   a ľavou nohou.  
                                   Atletický trojboj – žiaci a žiačky 3. a 4. ročníka budú súťažiť v 3 atle-  
                                   tických disciplínach (beh, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky).  
                                   Výsledky v jednotlivých disciplínach obodujeme a o víťazovi rozhodne  
                                   najvyšší súčet bodov.  
                                   Ukončenie projektu – víťazné družstvá a jednotlivci budú slávnostne   
                                   ocenení a vyhodnotíme celý priebeh športových aktivít.  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web